جستجوی بیـلبوردهـا

بیلبوردها

بیلبوردها

8746

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر قبل از پل زیرگذر دوم ( دو عدد تابلو)
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8722

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس قبل از زیر گذر دوم
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8733

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس روی پل کمربندی متل قو
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8720

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 6 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8731

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس قبل از تونل اتوبان
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8730

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 4 کیلومتر بعد از عوارضی (منطقه سینوا)
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8729

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 2 کیلومتر بعد از عوارضی (منطقه سینوا)
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8728

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 2 کیلومتر قبل از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8727

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس بعد از پارکینگ
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8726

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس جنب محوطه پارکینگ
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8725

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 3 کیلومتر بعد از زیر گذر دوم قبل از پارکینگ
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8724

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس یک کیلومتر بعد از زیر گذر دوم
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8737

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس بعد از تونل ها و یک کیلومتر بعد از پل ماشین رو
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8723

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس بعد از زیر گذر دوم
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8721

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 7.5 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8734

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس کیلومتر اول آزادراه قبل از پل عابر پیاده
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8740

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس 1.5 کیلومتر بعد از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8738

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس 200 متر قبل از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8119

8119

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر جمهوری
 • آدرس پل خیابان حافظ غربی
 • متراژ 80
 • قيمت (ريال) 4000000000

7579

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر بزرگراه قدوسی
 • آدرس غرب به شرق بعد از خیابان سبلان پیشانی پل عابر روبروی بیمارستان ارتش 504
 • متراژ 36
 • قيمت (ريال) 750000000
 • بروزرسانی 94/01/31